Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Inbjudan till föreningsmöte – Idrott 65+

Fagersta kommun bjuder tillsammans med RF-SISU Västmanland in till föreningsträff med fokus på idrottsverksamhet riktad till målgruppen 65+.

RF SISU Västmanland

Onsdag den 24 april klockan 10.00 bjuder Fagersta kommun tillsammans med RF-SISU Västmanland in till föreningsträff med fokus på idrottsverksamhet riktad till målgruppen 65+.

Elin Blomqvist från RF-SISU Västmanland kommer att informera om de projektstöd som finns att söka. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för er idrottsföreningar att utveckla idrottsverksamhet riktad till målgruppen 65+, med målsättningen att erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i föreningen.

Idrott 65+ - Västmanland

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen

Fagersta kommun representeras av verksamhetsutvecklare från välfärd- och serviceförvaltningen med syfte att lyssna in och föra dialog kring lokala förutsättningar för att möjliggöra ett livslångt idrottande i kommunen.

Träffen sker på dagtid med förhoppning om att det finns seniorer som är just 65+, och som har möjlighet att representera er förening. Men alla är naturligtvis välkomna.

Plats för mötet

Vi kommer hålla till i konferensrummet Stinsen på Norra Station, Bangårdsgatan 4 i Fagersta. Vi bjuder på förmiddagsfika.

Anmälan sker via e-post senast den 22 april.

Skicka in er anmälan till forening@fagersta.se

Sidansvarig: Alexander Hietala

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test