Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Aktuellt på Delfinen

Delfinen är en förskoleavdelning på Rosen för barn 1-3 år.

Om Delfinen

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik med en helhetssyn av barnets behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Med läroplanens mål och riktlinjer som grund arbetar vi tematiskt med olika teman varje termin. Grunden är alltid att utveckla barnets självkänsla till att vilja, våga och kunna. Vi erbjuder olika material och flera gånger för att skapa nyfikenhet.

Vi pedagoger är medforskare och lyhörda över barnens intressen för att skapa lustfyllda och lärorika miljöer.

Vi leker lekar, sjunger/dansar, läser böcker, får uppdrag, skapar, dramatiserar m.m som övar samspel, kommunikation och fantasi. Detta i både inne och utemiljö och ofta i en röd tråd till vårt tema.

Hos oss undersöker vi med alla sinnen och här får alla vara den de vill vara och är.

Kontakt

0223-444 89

Köket 0223-444 91

Sociala medier

Instagramkonto: avd_delfinen