Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Kortsidan av Prästkragens byggnad. Buskar och staket till vänster. Vit tegelvägg med fönster till höger. Gräsmatta emellan. Längre bort i bilden ser man en gungställning och en mindre rutchkana.

Aktuellt på Ekorren

Ekorren är en förskoleavdelning på Prästkragen för barn ett till tre år.

Om Ekorren

Vi vill genom en allsidig verksamhet lägga grunden för ett livslångt lärande. Barnen får tillsammans med oss uppleva, upptäcka, lära och utvecklas.

Vi vill vara ett komplement till barnets hemmiljö och familjeliv. Hos oss får barnen vara i grupp och genom detta träna på att dela med sig, våga delta i aktiviteter och vänta på sin tur för att nämna några saker. Det är viktigt att barn och vuxna visar varandra respekt och omtanke. Eftersom föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv vill vi ha ett nära samarbete med dem.

Leken är viktig för både stora och små barn. Vi försöker genom vår planering skapa dagar med lugn utan onödiga avbrott för att ge många tillfällen till lek. I leken bearbetar barnen sina upplevelser och nya kunskaper.

Vi är ute varje dag. De barn som sover gör det utomhus. I början när man är liten kan man få sova i vagn men sen sover alla barn i sovsäck som placeras på frigolit och liggunderlag. Vi har en uteplats under tak med trätrall där vilan sker.

För att stärka barnens självkänsla och självständighet försöker vi ge dem tid och uppmuntran att klara så mycket som möjligt själva – de ska känna att de vågar och kan och att det är roligt. Det är viktigt att varje barn blir bekräftat och får positiv uppmärksamhet varje dag och att de känner sig trygga.

Kontakt

0223-444 65