Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Effektiv samverkan för trygghet (EST-gruppen)

Under Lokala BRÅ ligger EST- gruppen. Det är en grupp med representation från Fagersta kommun, polis, Norra Västmanlands kommunalteknikförbund och Norra Västmanlands utbildningsförbund där deltagarna är operativt verksamma och fångar upp olika typer av händelser och aktiviteter som sker. Gruppen träffas varannan vecka och skapar gemensamma lägesbilder utifrån en mall. Gruppen rapporterar till Lokala BRÅ och Länsstyrelsen.

EST - arbetet

EST – gruppen träffas varannan vecka och utifrån en given mall skapas en gemensam lägesbild. Alla deltagare i EST-gruppen representerar olika delar av kommunens verksamheter och har i uppdrag att mellan mötena dokumentera de lägesbilder som inkommer samt på mötena rapportera om dessa. Deltagarna har uppdrag att ta fram underlag för sina lokala lägesbilder såsom tillexempel statistik över larm, orosanmälningar, rapporter med mera. Olika digitala system undersöks för att kunna samla in lägesbilder på ett kunskapsbaserat sätt.

EST-gruppen rapporterar till Länsstyrelsen Västmanland och Lokala BRÅ en gång per månad och beslut tas av Lokala BRÅ om man vill genomföra en fördjupad kartläggning av något område. Lokala BRÅ beslutar vem som får detta uppdrag. Lokala BRÅ beslutar även om att genomföra orsaksanalyser.

Kommunen strävar efter att jobba preventivt och våra prioriteringar ska baseras på kunskapsbaserade analyser och fokus prevention. Prioriteringskriterierna baseras på kommunens arbete med lägesbilder.

Syfte

Syftet med EST-gruppens arbete är att genom att samverka kring skapandet av lägesbilder få ökad kunskap och större evidens kring bakomliggande faktorer och orsaker till uppkomst av brott. Fokus är att utifrån lägesbilder bli mer träffsäkra med insatser och öka det förebyggande trygghetsarbetet. Här används preventionsstjärnan som modell för att lokalisera risk och skyddsfaktorer.

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test