Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Konsumentvägledning

Som konsument gör du många val varje dag, ibland kan det bli fel och då kan du kontakta konsumentvägledaren.

Observera! Mellan den 1 juli 2024 till och med den 25 augusti 2024 är den kommunala konsumentvägledningen stängd. Under denna period får du vända dig till Hallå Konsument eller Konsumentverket.

hallakonsument.se

konsumentverket.se

Vad kan vi hjälpa dig med?

Konsumentvägledaren kan ge dig kostnadsfri, oberoende vägledande rådgivning när det gäller:

  • Vilka rättigheter och regler som gäller för dig som är konsument.
  • Är missnöjd med en vara eller tjänst?
  • Vill ha råd inför köp av vara eller tjänst.
  • Vill få råd om privatekonomi.

Konsumentvägledaren talar inte om "vem som har rätt eller fel", utan ger vägledning enligt lagstiftning till dig som konsument och företagare, så att frågan får en lösning. Konsumentvägledaren har tystnadsplikt.

Konsumentköplagen gäller när du som konsument handlar en vara av en företagare. Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument köper tjänst av en företagare.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller när du handlar via internet, postorder och telefonförsäljning. Lagen gäller även när du köper av en försäljare som kommer till ditt hem.

Snabbintroduktion om konsumentvägledning

Konsumentverket har gjort en snabbintroduktion om konsumentvägledning.

Konsumentvägledning – en snabbintroduktion

Ny konsumentköplag gäller från och med 1 maj 2022

Från och med den 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag. Den nya lagen innebär att Sverige förändrar lagstiftning så den följer den inom EU. Då har du som konsument ett bättre läge att reklamera varor som det är fel på. Tidigare låg ansvaret för att bevisa att felet var ursprungligt mest på dig som konsument, bara det första halvåret var det säljarens ansvar att visa att så inte var fallet.

Med den nya lagen är det säljarens ansvar de två första åren att kunna visa att felet inte är med från början. Rätten att reklamera sträcker sig som tidigare över totalt tre år. Andra nyheter i lagen är att den som tillhandahåller varor med digitala delar, till exempel datorer och mobiler, blir skyldiga att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under viss tid. Om du har köpt något före den 1 maj 2022 gäller den tidigare lagens regler.

Kommunala konsumentvägledningen

Kommunala konsumentvägledningen finns bland annat till för konsumenter som behöver råd i sitt enskilda ärende.

Kontakt konsumentvägledare (KvL)
Telefontid: Måndag 10.00-11.30
Telefon: 0223-448 21
konsumentvagledning@fagersta.se

Vem gör vad inom konsumentområdet?

Det finns myndigheter, vägledare och rådgivningsbyråer som arbetar med frågor som ligger nära vår verksamhet. Här hittar du information om dessa.

Konsumentverket tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet. Konsumentverket prövar inte den enskilda tvisten med företaget. Däremot kan en anmälan till konsumentverket innebära att ett företag tvingas ändra sin marknadsföring eller sina avtalsvillkor.

konsumentverket.se

Konsumentombudsmannen bevakar marknaden och försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol. Konsumentombudsmannen kan företräda enskilda konsumenter i domstol. Konsumentombudsmannen kan ingripa mot vilseledande reklam och marknadsföring, oskäliga avtalsvillkor, felaktig prisinformation och farliga produkter.

konsumentverket.se

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till Hallå konsument kan konsumenter bland annat vända sig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal och reklamationer.

Hallakonsument.se

ECC Sverige ger konsumenter kostnadsfri rådgivning om konsumenträttigheter vid gränsöverskridande handel inom EU, Island, Norge och Storbritannien.

eccsverige.se

Ger oberoende fakta och vägledning inom bank.

konsumenternas.se

Ger oberoende fakta och vägledning inom försäkring.

konsumenternas.se

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger råd i tvister som gäller problem på energiområdet.

energimarknadsbyran.se

Telekområdgivarna ger råd i tvister som gäller fiberanslutningar, tele-, TV- och Internetabonnemang.

telekomradgivarna.se

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda.

reklamombudsmannen.org

Kontakt konsumentvägledare

Telefontid: helgfri måndag 10.00-11.30
Telefon: 0223-448 21
konsumentvagledning@fagersta.se

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test