Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Boendestöd

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning, som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

  • Vi ger dig stöd i hemmet med ditt vardagliga liv, antingen genom motiverande stöd eller praktiskt stöd med till exempel städning, tvätt, matlagning och inköp.
  • Vi ger dig annan form av stöd i den egna bostaden.
  • Vi ger dig stöd i andra sammanhang som till exempel kontakt med myndigheter, besök hos vårdgivare och stöd för att komma till jobb och skola.

Vilken typ av stöd du får beror på vilket behov, önskemål och förutsättningar du har.

Ansökan

För att få boendestöd behöver du göra en ansökan.

Ansökan om insats

Boendestödjare

  • Arbetar tillsammans med dig och utför inte insatsen åt dig.
  • Är duktig på att motivera, se lösningar och uppmärksamma dina framsteg.
  • Förstår vikten av sekretess och förtroende.
  • Har ett pedagogiskt förhållningssätt.

Kolarbygården

Kolarbygården

Om du lider av psykisk ohälsa kan du ansöka om att få komma till Kolarbygården. Här finns en möjlighet för dig att bryta din ensamhet och isolering och vi kommer tillsammans överens om ett stöd som är bra för dig.

Vår tanke är att du själv tar ansvar för din hälsa efter din förmåga och att vi tillsammans planerar ett stöd som gör att du kan behålla din hälsa eller kanske förbättra den.

Boendestöd & sysselsättning

Du kan få boendestöd som vi planerar tillsammans med dig. Du kan få sysselsättning som liknar arbete om du så önskar.

Avgifter

Verksamheten är avgiftsfri men du betalar för egna kostnader som mat och utflykter.

Kontakt

Floravägens boendestöd

Telefon: 0223-445 86

Enhetschef
Telefon: 0223-440 60
johan.fogelberg@fagersta.se

Kolarbygårdens boendestöd

Telefon: 0223-446 02
Adress: Norbergsvägen 24, Fagersta

Enhetschef
Telefon: 0223-446 01
donata.johansson@fagersta.se

Personligt ombud

Telefon: 021-39 49 01

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test