Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Raketens förskola i L-formad byggnad. Ljusgrön träfasad.

Aktuellt på Stjärnan

Stjärnan är en förskoleavdelning på Raketen för barn tre till fem år. Här fortsätter barnen sin utveckling av identiteten och sin förmåga till självständighet.

Om Stjärnan

Vår målsättning är att barnen på Stjärnan ska känna trygghet, tillhörighet och ha lust att lära.

Detta uppnår vi genom att:

  • utgå från barnen, deras behov och intressen
  • vara medvetna och närvarande pedagoger i barnens sociala samspel med varandra
  • ha ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna och ge de möjlighet till delaktighet i verksamheten
  • lägga stor vikt vid de dagliga rutinerna för att skapa trygghet, se lärandet ur ett hela-dagen-perskektiv, bemöta både barn och vuxna med respekt
  • ge förutsättningar för utveckling och lärande genom ett utforskande arbetssätt

Kontakt

0223-446 84