Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Så kan du påverka

Som medborgare har vi ett gemensamt ansvar för att samhället fungerar och tillgodoser våra behov. Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen i allmänna val. Men du kan också vara med och påverka mellan valen.

Rösta i kommunalvalet vart fjärde år

Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vart fjärde år vara med och välja de politiker som ska styra kommunen. Kommunalvalet sker samma dag som val till riksdagen och regionen.

Gå med i ett parti eller i en intresseorganisation

En annan väg till delaktighet och påverkan är att bli medlem i ett politiskt parti. Där kan du tillsammans med andra arbeta för det samhälle du tror på. Det ger dig också möjlighet att själv bli förtroendevald. Att bli medlem i intresseorganisationer och föreningar är andra aktiva sätt att påverka.

Kontakta en politiker

Vill du påverka kan du ta kontakt med de politiker som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Klicka på rutan Kontakt & Felanmälan ovan för att hitta kontaktuppgifter till politikerna i Fagersta kommun.

Lämna ett e-förslag till kommunen

Ett e-förslag är ett förslag från en invånare till kommunen. E-förslagen ger dig som Fagerstabo en möjlighet att föreslå en förändring som du tycker är viktig. Om förslaget samlar tillräckligt många röster ska det behandlas av kommunen. E-förslag kan du lämna via ett formulär här på hemsidan, se menyn till höger.

Delta i medborgardialoger

Du är välkommen att uttrycka din åsikt i de medborgardialoger Fagersta kommun genomför om olika frågor. Håll utkik på vår hemsida för nästa tillfälle.

Folkinitiativ

Kommuninvånare har rätt att via ett så kallat folkinitiativ få prövat om en kommunal folkomröstning ska hållas i en viss fråga. För att en prövning ska ske behöver folkinitiativet få stöd av minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna. En folkomröstning är alltid rådgivande.

Följ det som händer

Tack vare offentlighetsprincipen har du rätt att ha insyn i kommunens arbete. Du kan läsa protokoll, begära ut allmänna handlingar eller själv gå på möten i kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test