Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Stöd till studieförbund

Här hittar du information om hur ditt studieförbund kan ansöka om stöd.

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till tio studieförbund. Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Studieförbunden bedriver en omfattande verksamhet. Under 2013 arrangerade de tio studieförbunden cirka 271 000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav 648 706 unika personer, cirka 359 000 kulturprogram med mer än 19 miljoner besökare/deltagare och cirka 59 000 arrangemang i annan folkbildningsverksamhet med 703 000 deltagare, varav 380 499 unika personer.

Sedan 1991 då Folkbildningsrådet bildades har tre studieförbund gått samman (KFUK/KFUM, TBV och Sensus). Ett studieförbund (SISU) får numera finansiering via annan myndighet. Dessutom har två studieförbund tillkommit (Ibn Rushd och Kulturens bildningsverksamhet). Nu finns totalt tio studieförbund som får del av det statliga folkbildningsanslaget.

Vad är ett studieförbund?

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur och finns över hela landet.
Alla medborgare är välkomna att delta i verksamheten.

Studieförbunden är nog mest kända för den verksamhet som bedrivs som studiecirkel. Studiecirkeln är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller i sin helhet på distans.

Alla studieförbund bedriver också kulturprogram. Kulturprogram är en verksamhet som framförs eller redovisas inför publik, såsom teater, föreläsning, sång och musik eller utställning.

Förutom studiecirkel och kulturprogram kan studieförbunden bedriva folkbildande verksamhet i friare och flexiblare former. Detta för att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Det kan till exempel vara workshops, prova-på-dagar eller helgkurser

Statsbidrag till studieförbund grundas på tre olika verksamhetsformer:

 • studiecirkel
 • kulturprogram
 • annan folkbildningsverksamhet

Ett särskilt mål för folkbildningspolitiken: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att

 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 2. bidra till att göra det möjligt för en mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor och kriterier

Villkor för statsbidrag är att studieförbundet utformar sin verksamhet så att den

 • är öppen och tillgänglig för alla,
 • genomsyras av en idéburen profil,
 • är spridd över landet,
 • har den inriktning som anges i förordningen om statsbidrag till folkbildningen,
 • bidrar till att förverkliga de syften som staten har angett för sitt stöd till folkbildningen.

Krav på lokalavdelningar

Kraven på att upprätta mål- och styrdokument samt årsredovisning (verksamhetsberättelse) gäller också för studieförbundets lokalavdelningar eller motsvarande. Först efter särskild begäran ska lokalavdelningarna/motsvarande sända in dokumenten till Folkbildningsrådet.

Fagersta kommuns stöd till studieförbunden har till syfte att:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
 • bidra till att bredda kulturintresset för och öka delaktighet i kulturlivet

Ansökan

Senast den 25 mars ska studieförbundens redovisning för föregående verksamhetsår samt ansökningar för kommande års bidrag ha inkommit till välfärd- och serviceförvaltningen. Ansökan skickas i första hand in genom e-post.

Adress

Fagersta kommun
Välfärd och service
Bangårdsgatan 4
737 80 Fagersta

forening@fagersta.se

Sidansvarig: Alexander Hietala

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test