Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Upphandlingsprocessen

Mer information om hur hela upphandlingsprocessen går till.

Upphandlingsproccessen i åtta steg

Beställning av upphandling


Upphandlingsdokument


Annonsering


Anbudsöppning


Anbudsutvärdering


Tilldelning


Avtal


Uppföljning under avtalsperiod

Mer information om upphandlingsprocessen hittar du hos:

Upphandlingsmyndigheten

Konkurrensverket


Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test