Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Upphandlingsprocessen

Mer information om hur hela upphandlingsprocessen går till.

Upphandlingsproccessen i åtta steg

Beställning av upphandling


Upphandlingsdokument


Annonsering


Anbudsöppning


Anbudsutvärdering


Tilldelning


Avtal


Uppföljning under avtalsperiod

Mer information om upphandlingsprocessen hittar du hos:

Upphandlingsmyndigheten

Konkurrensverket


Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test