Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Öppenvårdsmottagning Slussen

Vi vänder oss till dig som är orolig för din konsumtion av alkohol, läkemedel, narkotika eller spel och som vill ha hjälp att ändra dina vanor.

Råd och stöd

På mottagningen kan du få hjälp med stöd- och motivationssamtal samt behandlingssamtal utifrån olika behandlingsprogram. Tolvstegsprogrannet erbjuds individuellt.

Vi hjälper också till att titta på hela din sociala situation och hjälper dig att få det stöd du behöver. Du erbjuds fem samtal via öppna vägen, utan biståndsbeslut.

Våld i nära relation

Du som lever i en relation där du utsätts för hot och våld av närstående kan få råd och stöd.

Slussen erbjuder också råd och stöd till dig som har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg och som vill göra en förändring.

Anhörig

Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra personer som påverkas av någons missbruk är också välkomna att ta kontakt med oss.

För dig som är 13-18 år

Du kan få stöd kring hur du ska säga nej och stå emot grupptryck eller hur du ska ta dig ur ett påbörjat brottsligt mönster. Vi erbjuder motiverade samtal, information och rådgivning i alkohol- och drogfrågor, du kan också få öppenvårdsbehandling. Du erbjuds fem samtal öppna vägen, utan biståndsbeslut.

För att du som är under 18 år ska kunna få behandling krävs det att socialtjänsten har gjort en utredning och att det finns ett biståndsbeslut. Föräldrar involveras alltid och är delaktiga i insatser till dig.

Medling

Medling erbjuds för barn och ungdomar upp till 21 år som begått brott. Medling innebär att ett möte sker mellan personen som begått brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker med en neutral medlare och ger möjlighet för parterna att tillsammans prata om det som hänt.

Viktigt att veta

  • Du kan få fem råd- och stödsamtal via den öppna vägen. Om du vill träffas fler gånger behöver du göra en ansökan till mottagningen vid socialtjänsten. Vi hjälper dig med det.
  • Du kan vara anonym och det kostar ingenting att prata med oss.
  • Vi har tystnadsplikt och får inte ge information om dig till någon annan utan ditt samtycke.
  • Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla när vi får kännedom om, eller misstänker, att barn far illa.

Kontakt

Kontakta Fagersta kommuns växel på telefonnummer 0223-440 00 för vidarekoppling till öppenvårdsmottagningen Slussen.

slussen@fagersta.se

Besöksadress

Norbergsvägen 21
Fagersta

Öppenvårdsmottagningen Slussen Facebook

Loggor för Fagersta kommun, Skinnskattebergs kommun och Norbergs kommun
Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test