Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Utbildningar

Här hittar du information om de utbildningar som är kopplade till kommunens arbete med folkhälsa.

Anmäl dig till någon av våra utbildningar

Utbilda dig till ANDTS-coach!

Arbetar du med frågor som rör riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar? Möter du människor i din yrkesroll där dessa frågor är aktuella och vill fylla på dina kunskaper och få fler verktyg inom detta område? Anmäl dig till vår kostnadsfria ANDTS-coachutbildning!

Om utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) samt vägledning i hur du kan jobba förebyggande med dessa frågor. Utbildningen riktar sig till personer som är verksamma i Fagersta och som i sin funktion möter människor, till exempel barn/unga, föräldrar, anställda med flera och kommer i kontakt med frågor rörande ANDTS. Under två dagar får du grundläggande kunskaper och verktyg att använda inom dessa områden. Då utbildningen riktar sig till verksamma i Fagersta får du även chansen att ta del av ett lokalt nätverk som du även fortsättningsvis kan vara en del av.

Grunden till utbildningen handlar om att Fagersta kommun nu startar upp ett aktivt förebyggande gemensamt arbete för att motverka missbruk och tidig debut av ANDTS. ANDTS-coachutbildning syftar till att bistå med fördjupad kunskap, verktyg samt att skapa en gemensam grund och plattform att stå på för olika parter och aktörer som berörs av dessa frågor i Fagersta.

Den som deltar i utbildningen bör ha ett uppdrag i sin tjänst att jobba med ANDTS så att kunskaperna kan förvaltas och ha ett intresse av att fortsätta ett förebyggande arbete inom ANDTS i Fagersta. Deltagarna i utbildningen kommer att erbjudas att ingå i Fagersta kommuns ANDTS grupp som är en samverkansgrupp med fokus förebyggande ANDTS arbete.

Utbildningstillfälle

Utbildningen pågår under två dagar och genomförs utifrån rådande rekomendationer, det vill säga digitalt alternativt fysiskt. Mer information om det kommer.

Onsdag den 17 februari 9.30-15.00
Torsdag den 18 februari 9.30-15.00

Utbildningen samordnas av Britt-Marie Nohrstedt och Annika Hedberg Roth.

Anmälan görs till: annika.hedberg.roth@fagersta.se

Varmt välkommen!

Mer information kommer inom kort

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test