Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Samhällsguider

Verksamheten med samhällsguider ger ett sätt för nyanlända flyktingar och Fagerstabor att mötas, lära känna varandra och utbyta erfarenheter.

Verksamheten med samhällsguider ger ett sätt för nyanlända flyktingar och Fagerstabor att mötas, lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Fagersta kommun har inte hand om samhällsguider utan det sker på frivillig basis.

Att vara guide åt en flykting eller en flyktingfamilj är ett spännande och utvecklande sätt att lära känna människor från andra länder och få en inblick i nya kulturer.

Det här gör en samhällsguide

Som guide ställer du upp som frivillig och oavlönad kontaktperson. Du fungerar som en länk och brobyggare till det svenska samhället. Ni bestämmer själva när, var och hur ni ska träffas och vad ni ska göra. Kontakten ska passa er båda och bygga på ett ömsesidigt utbyte – ni kan kanske laga mat och äta tillsammans eller gå på en promenad?

Alla kan bli guider

Alla kan bli guider, såväl unga som äldre personer, med eller utan barn, som vill lära känna människor från andra länder och dela med sig av sin tid, medmänsklighet och kunskaper om Sverige.

Så här går det till

En matchning görs utifrån gemensamma erfarenheter och intressen, ålder och familjesituation samt önskemål. Integrationsenheten hjälper till att starta upp kontakten mellan er, därefter sköter ni kontakten själva. Kontakten är frivillig och du kan välja att avsluta den när som helst.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test