Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundsärskola, grundskola och gymnasium.

Nämnden består av nio ledamöter och fem ersättare valda av kommunfullmäktige. Det finns även ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare.

Kallelser, handlingar och protokoll

Ledamöter från och med 2023:
Ulrika Skoglund (S)
Jan Johansson (M)
Ann-Christine Andersson (V)
Peter Lilja (SD)
Johan Törmänen (S)
Alexander Sjöström (M)
Nils Wiik (V)
Simon Strandberg (SD)
Tanja Hyving (L)

Ersättare från och med 2023:
Marguerite Eriksson (S)
Ahman Aibo (C)
Leyla Chabbani (V)
Mats Leo (SD)
Magnus Bohman (L)

Ordförande Ulrika Skoglund kan kontaktas på ulrika.skoglund@fagersta.se.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test