Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Världsarvet

Engelsbergs bruk räknas som ett av världens främsta industriminnen och finns sedan år 1993 på UNESCO:s världsarvslista – med motiveringen att Engelsberg är ett utmärkt exempel på en betydande europeisk industri med bevarade byggnader så som som hytta, smedja, kontor och arbetarbostäder från 1600- till 1800-talet.

Världsarvet

Vid Engelsbergs Bruk finns en stor del av den tekniska utrustningen finns bevarad. Vattenhjul, kross, blåsmaskin och hamrar fungerar fortfarande och det gör att masugnen och smedjan på Engelsbergs bruk är unika. Engelsberg var ett av de viktigaste järnbruken i världen och det var denna typ av järnbruk som gjorde att Sverige blev en av världens största järnproducenter. Bruket är Sveriges enda privata världsarv och ägs och vårdas av Nordstjernan AB som bedriver konferensverksamhet och är öppet för allmänheten under begränsade tider.

Den så kallade världsarvskonventionen antogs av UNESCO:s generalkonferens år 1972. Sverige anslöt sig år 1984 och idag har mer än 160 stater undertecknat den. Konventionen till världens kultur- och naturarv är ett instrument genom vilket stater frivilligt åtar sig att skydda objekt inom sitt territorium. Objekten ska vara av så framträdande värde att deras skydd är en angelägenhet för hela mänskligheten.

De ska ha ett universellt värde ur konstnärlig, historisk eller vetenskaplig synpunkt eller som betydande naturvärden. I dag finns över tusen objekt på listan varav över tre fjärdedelar är kulturobjekt. Några exempel på världsarv är gravmonumentet Taj Mahal i Indien, kinesiska muren, frihetsgudinnan i New York och pyramiderna i Egypten.

I Sverige har femton objekt valts in på världsarvslistan. Förutom Engelsbergs bruk är bland andra Drottningholms slottsområde, hällristningsområdet i Tanum, skogskyrkogården i Stockholm, Luleå gammelstad, Lapponia, radiostationen Grimeton och Struves meridianbåge med på UNESCO:s lista.

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test