Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Modersmålsundervisning

Om en eller båda elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning).

Detta gäller om eleven har grundläggande kunskaper i språket och eleven önskar få sådan undervisning.

Vi strävar efter att förlägga modersmålsundervisningen utanför timplanebunden tid. Detta för att eleven ska få alla timmar undervisning som de har rätt till i samtliga ämnen.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket.

Ansökningsblankett