Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Frånvaroanmälan

Anmäl ditt barns frånvaro före klockan 07.30.

Meddela att ditt barn kommer tillbaka till förskolan efter ledighet eller sjukdom före klockan 7.30.

Förhållningsregler vid sjukdom finns att läsa under länken Smitta i förskolan

Du kan även logga in på Lämna/hämta för att registrera frånvaro och ledighet.

Logga in på Lämna/Hämta

Kontakt

Blåmåla 0223-444 68
Grönmåla 0223-445 16
Gulmåla 0223-442 97
Rödmåla 0223-442 98
Vitmåla 0223-443 51