Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Naturreservat

Foto på en människa där endast benen syns. Personen vandrar upp för en backe

Aktuell information

Naturreservaten påverkas av restriktioner då afrikansk svinpest har konstaterats i regionen.

Läs mer om restriktionerna och vilket område som berörs här

Hälleskogsbrännan

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren år 2014. Här kan du på nära håll uppleva följderna av skogsbranden och se hur naturen återhämtar sig och livet återvänder. En liten del av naturreservatet sträcker sig över kommungränsen till Fagersta men mestadels ligger området i Sala och Surahammars kommuner. 

Hälleskogsbrännan

Kråksten

Här växer både tall, gran och lövträd. Mycket gamla träd, över 250 år, finns på flera platser. På södra delen av reservatsområdet finns ett mindre vattenfall, ”Brudslöjan”.

Kråksten

Malingsbo-Kloten

Malingsbo-Kloten bjuder på stora områden med skogar, sjöar och vattendrag. Här finns något att göra under alla årets månader. Du kan bada, rida, fiska, paddla, jaga, campa, åka skidor, cykla, åka skridskor, spela minigolf, plocka bär och svamp eller vandra i skogen, här finns hundratals kilometer med leder och stigar.

Malingsbo-Kloten

Jonhagen

Jonshagens naturreservat ligger i Hedkärra, mitt i golfbanan! Jonhagen höjer sig som en skogsklädd kulle i det öppna landskapet. Här växer olika sorters lövträd och hassel. Lämningar efter medeltida bebyggelse finns i området.

Jonhagen

Jönsbacken

Reservatet har stora botaniska värden. Här växer den ganska sällsynte, vaniljdoftande orkidén purpurknipproten. I södra delen av reservatet, Skrikbokärret, finns stora bestånd av den sällsynta oxstarren. Många småfåglar lockas till lövskogen och kärrmarken i reservatet.

Jönsbacken

Jättåsarna

Jättåsarna ingår i ”kalkstråket”, som sträcker sig över Fagersta och Norberg. På den kalkrika marken växer många sällsynta växter. I den här miljön finns det gott om spår från forna tiders gruvhantering med gruvhål, stensatta körvägar, slagghögar
och husgrunder. Redan på 1300-talet bröts järnmalm i Jättåsarna och i området finns det även flera gamla kalkbrott.

Jättåsarna

Svartberget

Svartberget. En mörk klippvägg.

Svartberget som höjer sig cirka 50 m över den omgivande jordbruksbygden i Hedkärra, består till stor del ar urkalksten. Där finns flera kalkbrott och ruinerna av en kalkugn. Det växer mattor av blåsippor och trolldruva, underviol med mera. Dessutom förekommer flera sorters ormbunkar. Utsikten från toppen och de branta bergsväggarna som formar stora rum är väl värda en utflykt.

Svartberget

Vill du ha mer information om vandringsleder och naturreservat i Fagersta finns mer information via den digitala friluftsguiden Naturkartan.

Naturkartan

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test