Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Förskolan Vilhelmina.

Gläntan

Gläntan är en förskoleavdelning på Vilhelmina för barn ett till fem år.

Om Gläntan

Här på Gläntan arbetar en förskollärare och två barnskötare på100 procent.

För närvarande är det 18 barn i vår mångkulturella barngrupp.
Vi har alla en gemensam barnsyn och ser barnets kunskaper och förmågor.
Vi vill att alla barn ska ha en positiv självkänsla, en inneboende drivkraft och en nyfikenhet till att vilja lära – JAG KAN.
Det ska vara roligt att lära sig.
Vi lyssnar på barnen.  Vad säger de?  Vad vill de?
Barn har inflytande och deras åsikter är viktiga. Låt barnen reflektera och argumentera och använda språket – utmana och ge barnen tid!

Kontakt

0223-445 15