Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Familjehem & jourhem

Svårigheter i familjen kan göra att barn och unga för en kortare eller längre tid behöver bo i en annan familj. Orsaken kan vara till exempel missbruk eller sjukdom hos föräldrar.

familjefoto

Barn som placeras i familjehem har olika behov beroende på situation och bakgrund. De kan behöva vara placerade olika länge, allt från en kortare tid till flera år.

Ett vanligt skäl till att barn placeras i familjehem är att barnet far illa för att föräldrarna har problem. För tonåringar kan det också handla om problem med skolgången, utåtagerande beteende, svåra relationer med föräldrar eller kriminalitet.

Det här ingår i uppdraget

Att vara familjehem innebär, som det låter, att vara barnets familj. I praktiken betyder det att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter. Som familjehemsförälder är man däremot inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden.

Krav på familjehem

Nya familjehem ska utredas av socialnämnden. I utredningen bedöms din eller er livssituation, inställning till uppdraget och omsorgsförmåga. Information från olika register som polisens belastningsregister, kommunens socialtjänst, Kronofogdemyndigheten samt Försäkringskassan kan behövas. Socialnämnden är skyldig att erbjuda familjehem utbildning, stöd och handledning i uppdraget.

Jourhem, släktinghem & nätverkshem

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Släkting- och nätverkshem kallas familjer i barnets nätverk som kan vara aktuella för uppdrag som familjehem. I första hand ska socialtjänsten ta reda på om barnet kan bo hos en släkting eller någon i nätverket, men det är inte alltid möjligt att hitta ett sådant hem.

För alla tre formerna gäller samma krav som för familjehem.

Källa: Socialstyrelsen

Är du intresserad av uppdrag som familjehem?

Kontakta kommunens växel på telefonnummer 0223-440 00 för vidarekoppling till familjehemssekreterare eller anmäl ditt intresse att bli familjehem via vår e-tjänst.

E-tjänst – Intresseanmälan familjehem

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test