Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktuellt på Vitmåla

Vitmåla är en avdelning för barn som är fem år, avdelningen tillhör Förskolan Humlan men är placerad i egna lokaler på Norbergsvägen 22. Vitmåla har ett läge nära till parker, bibliotek och skogen.

Om Vitmåla

SKUA (språk och kunskapsutvecklande arbetssätt)

Vi använder språket på ett medvetet sätt och förstärker även genom bilder och TAKK (tecken som stöd). För att utveckla språket använder vi oss av olika metoder: Före Bornholm, Språkpåsar, Kippin, Bilder, Böcker, Sånger, Ramsor. Modersmålstödjare finns på Somaliska och Arabiska för att stödja och förstärka språket på både Svenska och Modersmålet.

Motorik

Det är viktigt att aktivera kroppen för att må bra och det är även språkutvecklande då forskning visar på att fysisk aktivitet gynnar de sensmotoriska funktionerna samt hjärnan. Finmotorik övas genom t.ex pärlplattor, pyssel, sy, skriva och rita. Grovmotoriken övas genom medvetet motoriska övningar ute/inne, promenader i vårt närområde med ett tydligt syfte på platsen vi går till, dansa, cykla, klättra,springa m.m

IT

Vi introducerar IT genom att använda oss av lärplattor, microägg och Blue-Bots.
Vi undersöker tillsammans i ett pedagogiskt syfte och barnen får öva på att programmera, söka information och problemlösning.

NTA

I Naturvetenskap och teknik för alla får barnen undersöka och experimentera genom våra NTA-lådor: Vatten, Ljus och Hållbar utveckling. Vi ställer hypoteser, undersöker och reflekterar över resultatet.

Matematik

Vi övar matematik dagligen då vi går igenom dag, datum och månad samt räknar hur många vi är, barnen får möta räkneord på olika språk genom våra modersmålsstödjare och genom att delge varandra. Vi använder oss av olika material för att öva storlek, antal, mängd, form och sortera.

Grön Flagg

Varje höst startar vi en ny ”resa” i Grön Flagg då vi skickar in en handlingsplan över vilket tema vi valt att arbeta med och hur vi ska arbeta med det och hållbar framtid. Varje VT anmäler vi oss till ”Skräpplockarveckan” då vi plockar skräp i vårt närområde, pratar om skräp och varför vi inte får kasta skräp i naturen.

Sapere

Varje månad presenteras en ny frukt/grönsak som barnen undersöker med alla sina sinnen: syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Frukten/grönsaken serveras till olika måltider och i olika utföranden (riven, ungsstekt, pressad, bakad m.m) Vi lär oss fakta, nya ord och upptäcker nya smaker.

Planeringsdagar 2023/2024

Följande dagar har Förskolan Planeringsdagar och är stängd! Då erbjuds VH som har behov, plats på annan Förskola i Området.

11/9-23

13/11-23

9/1-24

13/5-24


Kontakt

0223-443 51