Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Klasser

Mariaskolan läsår 2022/2023 består av två förskoleklasser samt 13 klasser årskurs ett till sex.

Förskoleklass A och B

Klass 1A & 1B
Klass 2A & 2B
Klass 3A, 3B
Klass 4A & 4B & 4C
Klass 5A & 5B
Klass 6A & 6B

Telefon:
Förskoleklass A: 0223-445 24
Förskoleklass B: 0223-449 68
Lågstadiet årskurs 1: 0223-444 49
Lågstadiet årskurs 2: 0223-449 72
Lågstadiet årskurs 3: 0223-449 99

Mellanstadiet årskurs 4: 0223-445 40
Mellanstadiet årskurs 5: 0223-449 73
Mellanstadiet årskurs 6: 0223-449 71

Slöjd: 0223-444 39
Idrott: 0223-444 47

Elevcoach lågstadiet: 0223-442 05
Elevcoach mellanstadiet: 0223-447 89