Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Trygg hemgång

Nära vård i det egna hemmet kan förbättra rehabiliteringen och återhämtningen samt skapa trygghet och hjälp till självständighet för äldre och sjuka individer. Trygg hemgång innebär extra omsorgstid till individen under en begränsad period, i det egna hemmet, av medarbetare i ett särskilt team.

Målet med Trygg hemgång är att förbättra individens förmåga till rehabilitering, återhämtning och självständighet i det egna hemmet. För att vardagen ska bli så bra som möjligt efter en sjukhusvistelse planerar teamet tillsammans med dig vilket stöd och vilken hjälp du behöver. Detta görs i din bostad, direkt när du kommer hem från sjukhuset. Stödet och hjälpen utförs av medarbetare i teamet den första tiden efter sjukhusvistelsen.

Stöd och insatser från Trygg hemgång

Om du varit inlagd på sjukhus och har förändrat eller nytt hjälpbehov efter sjukhusvistelsen kan du få hjälp av Trygg hemgång. Du beviljas Trygg Hemgång av kommunens biståndshandläggare i samband med utskrivning från sjukhus de första veckorna i det egna hemmet.

När du kommer hem från sjukhuset möter medarbetare från Trygg hemgång upp dig i hemmet och ansvarar själva för att planera in nödvändiga besök hos dig under såväl dagtid som nattetid. Alla planerade insatser dokumenteras i en genomförandeplan där du är delaktig. Uppföljande möte kommer att ske tillsammans med dig i hemmet fyra till sex arbetsdagar efter hemgång från sjukhuset.

Trygg hemgång arbetar dag, kväll och helg. Om du har behov av hjälp nattetid utförs det av hemtjänsten. Om ditt hjälpbehov kvarstår efter de första veckorna får du fortsatt hjälp av hemtjänsten.

Du som har Trygg hemgång ska känna dig trygg med de medarbetare som kommer hem till dig och med de insatser som utförs.

Medarbetare inom Trygg hemgång

Medarbetare inom Trygg hemgång som kommer till dig är utbildade undersköterskor. Medarbetarna bär arbetskläder med kommunens logga, namnskylt och ska alltid kunna visa upp sin legitimation.

Alla medarbetare har tystnadsplikt och därför behöver vi ett samtycke av dig innan vi får prata med dina närstående eller vårdkontakter. Du har rätt att läsa all dokumentation om dig.

Trygg hemgång har ett nära samarbete med kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter, enhetschef och biståndshandläggare.

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test