Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Kvalitetsrapport

Kolarbyområdets systematiska kvalitetsarbete följer skollag och läroplan. Avdelningarna använder sig av två arbetsplaner som beskriver hur undervisningen inom kärnverksamheten går till och vilka fokusmål och prioriteringar respektive avdelning arbetat med.

Kvalitetsrapporten är återkommande varje år och vi är medvetna om att den just nu inte är en tillgänglig pdf filer, men vi kommer att se till att den är tillgänglig för alla när nästa kvalitetsrapport publiceras. Vill du ta del av kvalitetsrapporten, hör av dig så ser vi till att lösa det.

Kvalitetsrapport 2022-2023 Pdf, 888.2 kB.