Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Blodtrycksmätning

Vård- och omsorgsprogrammet

Det behövs allt fler som jobbar inom vård- och omsorg och det finns så många intressanta områden. Genom att skräddarsy din utbildning kan du specialisera dig inom det du helst vill! Brinellskolans VO-program är certifierat av Vård- och omsorgscollege som ger dig en extra merit inför framtiden samt goda kontakter i arbetslivet.

Ett högskoleförberedande yrkesprogram för dig som vill få både en yrkesexamen och särskild behörighet till högskolan. Är du intresserad av att arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har en funktionsnedsättning? Då är Vård- och omsorgsprogrammet ett bra alternativ.

Vad får du lära dig?

Under utbildningen får du lära dig om hälsa, ohälsa, medicin, pedagogik, psykologi och om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Du får även kunskaper om vanliga sjukdomar och hur de kan botas och förebyggas. Du får kunskaper om hur du kan se en vårdtagares hela livssituation samt stötta människor till att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om människans utveckling och funktion från livets början till dess slut. Du kommer även att få lära dig hantera teknisk utrustning som blir allt vanligare inom vården. Vård- och omsorgsprogrammet har inte några nationella inriktningar. Du kommer istället att få välja ett ”paket” av kurser inom olika områden som till exempel Hälso- och sjukvård, Psykiatri och Äldreomsorg.

Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen innehåller minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du praktiskt tillämpa de kunskaper du får i skolan. Det kan innebära en personlig utveckling på flera plan. Bland annat ger APL dig yrkeserfarenhet samt kontakter du kan ha nytta av då du söker arbete.

Framtid

Efter avslutad gymnasieutbildning kan du söka arbete direkt inom hälso- och sjukvården. Programmet kan även ligga till grund för fortsatta studier inom yrkeshögskolan, högskolan eller annan vuxenutbildning. Kanske du vill utbilda dig till sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist eller andra yrken inom vårdområdet.

Vård- och omsorgscollege

NVU Brinellskolans vård- och omsorgsprogram är kvalitetsstämplat och ingår i Vård- och omsorgscollege sedan 2008! Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb.

Logotype vo-college

Kontakt

Välkomna till oss på Vård- och omsorgsprogrammet

Ring Sisko och Janne på 0223-447 45.