Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Skolskjuts

Olsboskolan har två egna handikappanpassade bussar, som körs av skolans personal enligt schemalagda turer. Eleverna på skolan har döpt våra bussar till Draken och Blixten.

En vit skåpbuss

Skolbuss Blixten: 070-627 87 56

Skolbuss Draken: 070-651 42 50

Elever i grundsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan, om eleven har behov av det.

Övrig skolskjutsar arrangeras av Fagersta Taxi 0223-102 40.