Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Strömsholms kanal

Den 110 kilometer långa Strömsholms kanal följer Kolbäcksåns vattensystem genom kommunerna Smedjebacken, Fagersta, Surahammar och Hallstahammar och passerar fjorton sjöar på sin väg.

Slussvärd slänger ner rep till båtar i slussdiket.

Information och aktiviteter kring kanalen

Strömsholms kanals webbplats har fått ett nytt, uppdaterat utseende! På den nya hemsidan kan du få information om slusstider och cykelleder samt tips och idéer på matställen och boende längs Strömsholms kanal.
Strömsholms kanal

Paddla längs Strömsholms kanal

En man i en gul kajak paddlar i Strömsholms kanal. I bakgrunden syns en liten del av tegelvillan Ulvaklev i Ängelsberg

Paddla längs Strömsholms kanal. Ta en lång paddeltur till Ängelsberg och ät lunch eller fika vid Nya Serveringen, sommartid även Café Höjden, och besök Skulpturparken intill. Eller varför inte utforska någon av öarna i Stora Aspen.

Strömsholms kanal - Paddelguide

Kanalen historia

Under 1700-talet var Sveriges viktigaste exportvara järnet. En stor del av detta järn skulle transporteras från bruken i Bergslagen till Mälaren och därifrån vidare ut i världen. Med häst och vagn eller släde gick transporterna på vägarna långsamt och under långa perioder, höst och vår, kom i många fall inget fram. Detta berodde på dåligt väglag samt att isen som oftast användes som färdväg, inte bar. Att det fanns ett bättre alternativ för transport blev den unge Johan Ulfström uppmärksam om när han reste i Västmanland och Dalarna. Under resan insåg han att vattendrag och sjöar hängde samman från Dalarna till Mälaren. Efter att han försäkrat sig om att det var möjligt att göra en båtled längs sträckan, sände han ett brev till Kungliga Bergskollegium som granskade förslaget och tillsatte en utredning. Under sommaren år 1777 påbörjades Strömsholms kanals byggnadsarbete och blev efter 18 år, 1795, äntligen färdigställd. År 2020 firade kanalen 225 års-jubileum.

Kronprinsessan Victorias sluss i Västanfors.

Kronprinsessan Victorias sluss i Västanfors

Nu när kanalen fanns kunde man lasta och frakta betydligt mer än tidigare och Strömsholms kanal fick en mycket stor betydelse för bruken i dess närhet. Man kunde frakta mer järn på en båt än vad 100 hästar kunde dra på släde. Dessutom var kanalvägen betydligt snabbare än landsvägen. Tack vare kanalen nådde också varor och nyheter snabbare upp till Bergslagen. Handelsmännens sortiment ökade och folk fick varor som de inte hade haft tillgång till tidigare. Den som reste med ångfartyg från Stockholm till Smedjebacken år 1868 startade i Stockholm klockan sju på morgonen och var vid Skantzen i Hallstahammar klockan sju på kvällen. Därifrån gick båten nästa morgon klockan fyra via Ängelsberg till Smedjebacken där resan avslutades på eftermiddagen den andra dagen. År 1898 var ett rekordår för passagerartrafiken och hela 13 072 resande registrerades vid denna period. Under loppet av några år minskade trafiken på Strömsholms kanal kraftigt. Orsaken var att det vid förra sekelskiftet byggdes järnväg längs hela kanalen. Vid 1940-talet hade kanalen definitivt spelat ut sin roll som nyttotrafikled. Den kom dock att överleva som turistled och i dag är kanalen ett byggnadsminne.

Vid sidan av Göta kanal har Strömsholms kanal varit Sveriges viktigaste vattentransportled. År 1842–1860 byggdes kanalen till viss del om och på flera ställen byggde man nya slussar. Omkring tio gånger om året gjorde så kallade smedjebackare (segeljakter) resor på kanalen. Efter år 1860 såg man färre och färre av dessa jakter. Då gjorde ångbåtarna sitt intåg och eftersom de kunde dra flera pråmar på släp slog de snart ut de gamla "smedjebackarna", som kunde lastas med 60-70 ton per resa. I dag kan man åka den gamla transportleden med kanot eller fritidsbåt eller ta en tur med ångbåten Å/F Runn som trafikerar kanalen under sommaren.

År 1995 fyllde Strömsholms kanal 200 år och Kronprinsessan Victoria gav då slussen vid hembygdsgården i Västanfors sitt namn – de övriga slussarna hade redan kungliga namn.

Två vita båtar slussar i Västanfors.

Fakta om kanalen

Byggdes: 1777–1795
Längd: 110 km
Stighöjd: 100 m
Slussar: 26 slussar, varav 6 i Fagersta
12 km grävd kanal, 14 sjöar Smedjebacken-
Fagersta-Surahammar-Hallstahammar-Västerås

För mer information om kanalen besök:

Strömsholms kanal

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test