Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Sick freezing woman sneezing in tissue. Girl wearing warm sweater being cold and trembling. Flu or other virus. Health care.

Skolhälsovården

När barnen börjar i förskoleklassen, tar Skolhälsovården över hälsoansvaret, som Barnhälsovården/BVC tidigare haft.

Vi erbjuder hälsokontroller i förskoleklassen, årskurs två, årskurs fyra, och årskurs sex. Vi arbetar för att alla barnen ska ha ett fullgott vaccinationsskydd och erbjuder en fortsättning enligt Svenska vaccinationsprogrammet. Vi vill se till hela barnet, både till den kroppsliga och själsliga hälsan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem.
Det kan vara enklare sjukvård, råd, stöd och tröst. Vi är som barnens Företagshälsovård.

Vi har stark tystnadsplikt. Om ni inte vill att något ska föras vidare, så respekterar vi det. Vi samarbetar med er föräldrar, och övrig personal på skolan, samt med sjukvårdens olika verksamheter, för att alla barnen ska få en
så positiv skolsituation som möjligt. Ni föräldrar kan vända er till oss med frågor om till exempel barnets hälsa, sömn, kost och vanor. Meddela gärna förändringar i hälsa och långvarig medicinering.

Jag som jobbar som skolsköterska på Alfaskolan, heter Victoria Nordenberg. 
Vår skolläkare heter Anders Södergård.
Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Kontakt
0223-444 13
victoria.nordenberg@edu.fagersta.se