Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Gemensamma förbund

Vi ingår i ett antal gemensamma förbund tillsammans med våra grannkommuner.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund är ett förbund mellan Fagersta och Norbergs kommuner. Förbundet har en egen politisk styrelse, kallad förbundsdirektion.

Förbundet ansvarar för driften av fastigheter, bostäder, gator och vägar, renhållning, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT och lokalvård.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Västmanlands Samordningförbund

Västmanlands Samordningsförbund är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet.

Medlemmar i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland samt kommunerna i Västmanland. Förbundet arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

Västmanlands Samordningsförbund

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund mellan Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg. Förbundet har en egen politisk styrelse, kallad förbundsdirektion.

Direktionens representanter utses av respektive medlemskommuns fullmäktige. Den politiska organisationen består av tre ledamöter från Avesta, två ledamöter från Hedemora, två ledamöter från Norberg och två ledamöter från Fagersta kommun. Det finns även ett arbetsutskott med fyra ledamöter som förbereder direktionens ärenden.

Förbundet ansvarar för medlemskommunernas räddningstjänst, men arbetar även med skadeförebyggande verksamhet och för att kommunmedborgarna ska känna sig trygga.

Södra Dalarnas Räddningstjänstsförbund

VafabMiljö Kommunalförbund

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Förbundet arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning.

VafabMiljö Kommunalförbund

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test