Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten är en årligen återkommande rapport där vi redovisar skolans kvalitet utifrån ett antal fastställda rubriker.

Vi är medvetna om att detta inte är en tillgänglig pdf-fil, men vi kommer att se till att den är tillgänglig för alla när nästa kvalitetsrapport publiceras. Vill du ta del av kvalitetsrapporten, hör av dig så ser vi till att lösa det.

Alfaskolan kvalitetsrapport Läsåret 2021/2022 Pdf, 989.3 kB.