Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Hjälpmedel

Du som har ett funktionshinder kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även teknik som appar och programvaror. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

Kvinna med sin katt och rullator

Behöver du ett hjälpmedel?

Då ska du först träffa en förskrivare, till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller logoped. Det går bra att kontakta din kommunala rehabverksamhet enligt kontaktuppgifter längst ner på sidan eller din vårdcentral för att få hjälp.

Hjälpmedel är till för att underlätta det dagliga livet för dig som har en funktionsnedsättning eller behöver hjälpmedel som stöd för ett aktivt och självständigt liv.

Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelscentrum finns i Västerås. I Västmanland har kommunernas och Region Västmanlands hjälpmedelshantering samordnats på Hjälpmedelscentrum. På Hjälpmedelscentrum finns en utställning med hjälpmedel som du kan titta på. De flesta av hjälpmedlen som du får därifrån är kostnadsfria lån och du återlämnar hjälpmedlen när de inte längre används.

För Hjälpmedelscentrum ansvarar hjälpmedelsnämnden. Nämnden består av 15 ledamöter varav varje kommun har en plats och landstinget fem platser

Hjälpmedelscentrum levererar och hämtar hjälpmedel enligt beställning. Tekniker från Hjälpmedelscentrum åker ut för att serva ditt hjälpmedel men du kan också lämna in det för service.

Till Hjälpmedelscentrum kan du ringa för service eller om ditt hjälpmedel gått sönder på telefonnummer: 021-17 30 48.

Syn- och hörselinstruktör

  • Att få ett mer aktivt liv i vardagen
  • Information om service i kommunen
  • Stöd för rehabilitering med hjälpmedel
  • Kontakter med syn- och hörcentral

Kontakt

Rehabteam
Telefon: 0223-445 11
Telefontid: måndag- fredag klockan 8.00-8.30

Hjälpmedelscentrum
Telefon: 021-17 30 48

Hjälpmedelscentrum

Syn- och hörselinstruktör
Telefon: 0223-442 90
paivi.viitanen@fagersta.se

Besöksadress
Malmens entréplan, Direkten
Myrbovägen 4, Fagersta

Besökstid: Torsdagar klockan 10.00-12.00

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test