Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Lila blommor

Elevhälsan

Elevhälsan finns tillgänglig för eleverna inom gymnasieskolan.

Enligt skollagen ska Elevhälsan främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan på Brinellskolan omfattas av medicinska, psykosociala, psykologiska, studievägledande och specialpedagogiska insatser.

I vår samlade elevhälsa ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, studievägledare, specialpedagog samt vid behov skolpsykolog.

Text