Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Fordons- och transportprogrammet

En utbildning av hög kvalitet i en bransch som skriker efter arbetskraft! Sedan hösten 2020 har utbildningen moderniserats och anpassats efter bilindustrins nya teknik.

Fordons- och transportprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av tekniken i och kring olika motordrivna fordon. Utbildningen är av hög kvalitet och ger dig breda kunskaper. Efter din examen kommer du ut till en arbetsmarknad med stort behov av fler fordonstekniker.

År 1 på programmet är kurserna gemensamma oberoende av vilken inriktning du sedan väljer till år 2.

År 2 inriktning personbil där får du utbildning till att arbeta som till exempel kundmottagare, mekaniker eller besiktningspersonal.

Du vet väl att man kan läsa och få grundläggande högskolebehörighet hos oss på fordons- och transportprogrammet, genom att läsa kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6.

Framtid

Den snabba tekniska utvecklingen har gjort mekanikerjobben allt mer kvalificerade. I dag är det stor efterfrågan på kompetent personal i motorbranschen och möjligheterna till att få arbete direkt efter utbildning är mycket goda. Därtill kan läggas att det är bra lönevillkor och även en trygg framtidsbransch till att ”starta eget”.

Utbildningen på fordons- och transportprogrammet har blivit bredare vilket gör att DU kan få jobb inom nuvarande industrin samt gruvdrift.

Nyheter

Utvecklingen av nya tekniker inom bilindustrin går fort. På senare år har det blivit allt vanligare med bilar som drivs av elmotorer eller kombinationer av el- och förbränningsmotorer (så kallade hybrider).

För att möta denna utveckling har Fordons- och transportprogrammet på Brinellskolan förnyats 2020. Eleverna kommer i fortsättningen utöver att studera reparation av traditionella fordon även att lära sig reparation och felsökning av moderna el- och hybridfordon.

Syftet med förändringarna är att skapa förutsättningar för en tidsenlig utbildning, bidra till att stärka elevernas möjligheter att fördjupa sig i olika teknikområden och att ge eleverna bättre förutsättningar att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

Programplan

 • Engelska 5 (100 poäng)
 • Historia 1a1 (50 poäng)
 • Idrott och hälsa 1 (100 poäng)
 • Matematik 1a (100 poäng)
 • Naturkunskap 1a1 (50 poäng)
 • Religionskunskap 1 (50 poäng)
 • Samhällskunskap 1a1 (50 poäng)
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 (100 poäng)
 • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden (200 poäng)
 • Fordonsteknik - introduktion (200 poäng)
 • Individuellt val (100+100 poäng)
 • Gymnasiearbete (100 poäng)

Inriktningskurser - 400 poäng

 • Basteknik (100 poäng)
 • Service och underhåll 1 (100 poäng)
 • Service och underhåll 2 (100 poäng)
 • Verkstad och elteknik (100 poäng)

Programfördjupning - 800 poäng

 • Chassi och bromsar (100 poäng)
 • El- och hybridfordon 1 (100 poäng)
 • Entreprenörskap (100 poäng)
 • Förbränningsmotorer (100 poäng)
 • Kraftöverföring (100 poäng)
 • Service och bemötande 1
 • System- och diagnosteknik 1 (200 poäng)

Kontakt

Välkommen till oss på Fordons- och transportprogrammet!

Arbetslagsledare:
Kjell Lundmark, 0223-447 25

Lärare:
Tobias Östman, 0223-447 14
Kjell Lundmark, 0223-447 25

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test