Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Elevråd

Risbroskolans elevråd är ett mycket viktigt forum som verkar för demokratiska värderingar och framhäver elevernas röst på skolan.

Vi arbetar med att inspirera elever till att våga säga vad de tycker och påverka sin skolgång. Inom elevrådet arbetar vi ständigt för att göra vår skola så bra som möjligt för de som går här.

Elevrådet består av en styrelse med elever från årskurs sju, åtta och nio och ett representantråd från alla klasser på skolan. Styrelsen träffas regelbundet och hela elevrådet har möte en gång i månaden. Efter varje stormöte har styrelsen ett möte med rektor för att diskutera det som representanterna tagit upp på stormötet.

Vår verksamhet är mycket viktig, då det är vi som gör elevernas röster hörda. Vi är den direkta länken mellan elever och skolledning på Risbroskolan. Som elevrådsrepresentant ska man lyssna in vad den egna klassen har för synpunkter på skolan och den verksamhet som bedrivs. Frågorna och synpunkterna tas upp på stormötena för att därefter föras vidare till mötet mellan styrelse och rektor. Där diskuteras mängder med frågor, aktiviteter och möjligheter till förändring som rör oss elever: undervisning, lärare, lokaler och fritids.

Vi diskuterar och påverkar saker som arbetsmiljö och vi har skyddsombud som deltar på skyddsronderna tillsammans med rektor och lärarnas skyddsombud. Vi sitter med i matrådet och påverkar matsal och skolbespisning. Vi har representanter som sitter med på Risbroskolans fritidsmöten.

Vi är med andra ord med och påverkar all verksamhet som rör oss elever på skolan.

Har du frågor om dina rättigheter och skyldigheter eller vill du lyfta något till diskussion?
Skriv ett mail till oss!

Elevrådet

Det går också att skriva en lapp och lägga i vår blåa brevlåda som sitter på anslagstavlan vid entrén på skolan eller prata med din elevrådsrepresentant. Våra protokoll från mötena finns att läsa på anslagstavlan under rubriken Elevrådet.