Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Allemansrätt

Allemansrätten är en rätt, inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar, som utgör en unik möjlighet för oss människor att röra oss fritt i naturen. Men, med rätten följer också ett ansvar med krav på hänsyn och varsamhet – mot djur och natur, mot markägare och mot andra människor i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden: Inte störa – inte förstöra.

Vi betraktar ofta allemansrätten som ett kulturarv, men begreppet ”allemansrätt” är inte äldre än runt 60 år. Delar av det vi i dag kallar allemansrätten kan dock härledas mycket långt tillbaka i tiden. Allemansrätten gäller för oss alla och har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde utan också för organisationer och turistnäring.

När vi är i naturen använder vi alltid allemansrätten – oavsett om vi tar en promenad, springer i skogen, paddlar kanot, klättrar i berg eller bara sitter under en "korkek", fundera och lukta på blommorna.

Allemansrätten är helt enkelt en möjlighet att vara på annans mark utan lov och den är en förutsättning för att vi med stor frihet kan få vara i naturen. Det är en frihet som vi bör vara rädda om och vårda tillsammans.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

naturvardsverket.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test