Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avdelning Gullvivan

På avdelningen Gullvivan fokuserar vi på NTA, naturkunskap och teknik.

Vi fokuserar på NTA, naturkunskap och teknik. Varannan vecka kommer vi att göra utflykter tillsammans med avdelning Barret (tre till fem år) och laga mat samt äta utomhus. Vi kommer även att ha fokus på matematik och planerar att göra om den pedagogiska inomhusmiljön efter observationer och barnens önskemål.

På Gullvivan arbetat för tllfället tre pedagoger, en förskollärare och två barnskötare. Vi har runt 15 stycken kompisar i åldrarna ett till tre år.

Vi arbetar aktivt med normer och värden samt barnkonventionen. Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga, vara medvetna om sin kroppsliga integritet, ha en god självkänsla och vara postivia till att lära.

På Gullvivan arbetar vi ständigt med ett förhållningssätt utifrån barnkonventionen, stopp min kropp, vår likabehandlingsplan samt normer och värden. Vi lyfter normkreativitet med barnen och arbetar för att skapa en förståelse och acceptans för att alla människor är olika men lika värda.

Telefonnummer: 0223-444 54