Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Avgiftskontroll

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2021? Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Därför genomför Fagersta kommun en kontroll av avgiften som betalats in under år 2021. De inkomstuppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Kontroll för rättvisa

Om kontrollen visar att du betalat fel barnomsorgsavgift, kommer vi att justera det. Har du betalat för låg avgift skickas en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Har du betalat för hög avgift görs en återbetalning.

Återbetalningar och fakturor kommer att regleras under året 2023.
Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Frågor

Om din faktura gäller för fritids

Per Olsskolan, 0223-442 34
avgiftskontroll.perols@edu.fagersta.se
Mariaskolan, 0223-442 84
avgiftskontroll.maria@edu.fagersta.se
Alfaskolan, 0223-442 68
avgiftskontroll.alfa@edu.fagersta.se

Olsboskolan, 0223-441 67
eva.netterdag@fagersta.se

Om din faktura gäller för förskolan

Förskoleavdelningen: 0223-449 08
avgiftskontroll@fagersta.se

Observera! Om ni har autogiro på barnomsorgsfakturorna idag så kommer fakturan att dras automatiskt vid förfallodatum.

Kan jag få information om avgiftskontrollen på olika språk?
Ja här kan du ladda ner faktablad Pdf, 715.7 kB. på olika språk: fagersta.se/avgiftskontroll. Faktablad finns på engelska, finska, somaliska, arabiska och tigrinja.

Den här kontrollen genomförs varje år, kom ihåg att meddela din rätta inkomst i Hypernet.

Kommer alla att få en faktura?
Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.
När får jag min faktura?
Vi kör faktureringen 1 gång om året.
Varför genomför ni den här kontrollen?
Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.
Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?
Politikerna i Utbildnings- och fritidsnämnden i Fagersta har beslutat att denna kontroll ska genomföras.
Du kan läsa Utbildnings- och fritidsnämndens beslut här:
Protokoll från 2015-03-12
Jag har frågor om min faktura, var ska jag vända mig?
I informationsbladet som bifogas med fakturan finns kontaktuppgifter vart du kan vända dig.
Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?
I informationsbladet som bifogas med fakturan finns kontaktuppgifter vart du kan vända dig.
Hur räknas rätt avgift ut?
Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register, delas med tolv. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Fagersta kommun.
Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?
När du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Du mailar till den mailadress som du tillhör, förskola eller fritids. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.
Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?
Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta beräknas ske så snart som möjligt.
Jag ska få tillbaka pengar, men kan ni inte dra av det på nästa räkning?
Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som kontrollåret två år tillbaka.
Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni
informerat?
Affischer med information har varit uppsatta på förskolan/fritidshemmet. Vi har även informerat via kommunens webbplats, sociala medier, på våra kommunsidor i Fagersta-Posten samt i en separat annons. Vi har också gått ut med information för två och ett halvt år sedan om att detta skulle ske.
Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?
Fakturan ska betalas inom 30 dagar.
Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?
Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:
• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
• Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
• Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
• Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
• Vårdbidrag för funktionshindrade barn (skattepliktig del)
• Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner• Skattepliktig livränta
• Skattepliktig livränta
• Övriga inkomster
Hur beräknas barnomsorgsavgiften?
Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten före skatt i ert hushåll och på hur många barn det finns placerade.
Den beräknade inkomsten kan förändras vid till exempel föräldraledighet, studier, arbetslöshet eller löneförändringar.
För mer information gå in på vår hemsida fagersta.se/barnutbildning/forskoleverksamhet/taxoravgifter
Kan jag få information om avgiftskontrollen på olika språk?
Ja. Du kan ladda ner information på engelska, finska, somaliska, arabiska och tigrinja. Filerna hittar du på
fagersta.se/avgiftskontroll.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test