Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Om överförmyndarverksamheten

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I nämndens uppdrag ingår även att utreda behov av god man och förvaltare samt att i vissa fall förordna gode män, exempelvis för ensamkommande barn.

Fagersta kommun ingår i V-Dala överförmyndarnämnd från januari 2023

Från den 1 januari 2023 ingår de samverkande kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg i en gemensam överförmyndarnämnd med egen förvaltning och tjänstemannaorganisation, inom ramen för Hedemora kommuns organisation. Hedemora är värdkommun och uppbär arbetsgivar- och personalansvaret. Tjänstemannakansliet är beläget på Callerholmsgatan 3 i Hedemora.

På delegation handlägger tjänstemännen majoriteten av nämndens ärenden. Vissa beslut ska dock, efter beredning av tjänstemännen, fattas av den gemensamma nämnden. Sådana beslut är exempelvis samtycke till försäljning av fastighet, samtycke till arvskifte och beslut rörande samtycke till större uttag från överförmyndarspärrat konto.

Du hittar all information om överförmyndarverksamhet på Hedmora kommuns hemsida.

God man, förvaltare och förmyndare

Kontakt och besök

V-Dala överförmyndarkansli har följande expeditions- och telefontider:

Avesta, Kungsgatan 18
Första onsdagen varje månad klockan 10.00–12.00

Norberg, Engelbrektsgatan 65
Första onsdagen varje månad klockan 14.00–16.00

Hedemora, Callerholmsgatan 3
Torsdagar klockan 10.00–12.00

Fagersta, Bangårdsgatan 1
Enligt överenskommelse.

Tiderna gäller helgfria dagar. Tiderna gäller inte heller dag före röd dag från klockan 13.00. Efter kontakt med överförmyndarkansliet går det även att boka besök vid andra tider än ovanstående i samtliga kommuner.

Personalen på V-Dala överförmyndarkansli nås vardagar genom servicecenter i Hedemora kommun, telefon 0225-340 00. Du kan även mejla ditt ärende till: overformyndarkansli@hedemora.se

Länktips

Rollkoll – vad gör en god man och förvaltare (PDF)
Rollkoll – ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer (PDF)
Rollkoll – Vad gör en god man och förvaltare” på arabiska, engelska och finska.Skriften ”Min rätt – vad ska en god man hjälpa mig med?”

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test