Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Jämlikhetsutbildning för Fagersta kommuns medarbetare

2022-10-12

Fagersta kommun har beslutat att arbeta med jämlikhetsintegrering. Det betyder att allt från beslut till verkställighet ska innefattas av jämlikhetsperspektiv. Det innebär att organisationens olika delar behöver struktur, arbetssätt och verktyg som hjälper till att reducera ojämlikhet. Som ett led i detta så genomförs nu en jämlikhetsutbildning för all personal inom kommunen.

Pojke leker med dockor i lekstuga

Utbildningen är digital, består av nio korta lektioner och kommer att pågå fram till jul. Utbildningen ska ge en grundläggande kunskap kring jämställdhet och jämlikhet och tar sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Varje lektion tar högst tre minuter att genomföra. Deltagande registreras och vilka som genomfört utbildningen kommer att följas upp på chefsnivå.

I flera lektioner så finns det frågor att fundera och reflektera kring. Därför kommer ett diskussionsunderlag att ges som stöd till kommunens chefer så att samtal kring jämlikhet och jämlikt bemötande kan diskuteras på arbetsplatsträffar.

Fagersta kommun bedriver att aktivt jämlikhetsarbete med fokus på att skapa strukturer för jämlikt arbetssätt och bemötande samt kunskapshöjande insatser. En jämlikhetsstrategi finns antagen och utöver ovanstående utbildning så finns en utbildning för föreningar att utveckla sitt jämlikhetsarbete, en jämlikhetsfond att söka stöd ifrån samt ett verktyg (Checka vem), ett stöd för att jämlikhetssäkra tjänsteskrivelser och beslutsunderlag.

Mer information

Annika Hedberg, social hållbarhetsstrateg
0223-440 64
annika.hedberg@fagersta.se