Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vaccinering för covid-19 i Fagersta påbörjas imorgon onsdag

2021-01-05

Onsdag 6 januari påbörjar Fagersta kommun vaccinering för covid-19 på särskilda boenden samt korttidsenheter. Vaccinering sker i samverkan med Region Västmanland.

Tre kvinnor som väntar på att vaccineras

Onsdag den 6 januari kommer Fagersta kommun inleda vaccinering för covid-19 på särskilda boenden samt korttidsenheter.

Kommunens sjuksköterskor börjar att vaccinera personer som ingår i fas 1 och fortsätter sedan med personer som ingår i fas 2 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mera information kommer att ges senare i veckan gällande hur långt vaccineringen har kommit och nästa steg i kommunens vaccinplanering.

Medarbetare kommer att vaccineras via vårdcentralen.