Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Fagersta kommun har inlett vaccinering för covid-19

2021-01-07

Fagersta kommun har den 6 januari inlett vaccinering för covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och vaccinering sker i samverkan med Region Västmanland.

Bild på vaccinteamet i skyddsutrusting

Kommunens vaccinationsteam består av sjuksköterskor och undersköterskor som under onsdagen även var förstärkt av en läkare från Region Västmanland.

Under den första vaccineringsdagen har 228 personer vaccinerats inom vård och omsorgs boendeformer.

Näst på tur att vaccineras av kommunens vaccinationsteam är personer inskrivna i kommunens hemsjukvård samt deras hushållsnära kontakter. Berörda personer som har tackat ja till vaccin kommer att få ytterligare information när vaccinering sker.

Stort tack riktas till vaccinationsteamet och alla medarbetare i de olika verksamheterna som möjliggjorde vaccineringen genom ett mycket gott samarbete!

Även om vaccineringen har påbörjats fortsätter medarbetare arbeta utifrån basala hygienrutiner samt använder avsedd skyddsutrustning.

Region Västmanland planerar;

Vecka 2; Medarbetare inom vård och omsorg kommer att erbjudas vaccin via vårdcentralen med start vecka 2.

Vecka 3; Personer med hemtjänst samt deras hushållsnära kontakter kommer att erbjudas vaccin via vårdcentralen med start vecka 3. Skriftlig information kommer att delas ut till personer med hemtjänst. Tid för vaccinering bokas via 1177.se alternativt via telefon till 1177 men du inte kan inte boka tid för vaccineringen ännu. 1177.se kommer att informera när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Ytterligare information om vaccinering finns på 1177.se.


Bild på doser av vaccin