Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunen informerar

2021-02-12

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 februari 2021. Protokollet kan läsas på hemsidan under Organisation & styrning/Möten, handlingar och protokoll efter att det justerats.

2 kvinnor fikar och tittar på smartphone på cafè utomhus

Avgiften för uteserveringar och tillfällig torghandel slopas

På grund av Corona-pandemin och de konsekvenser den innebär för många företag beslutade Fagersta kommun att under år 2020 slopa avgifterna för uteserveringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att den kommunala avgiften för uteserveringar och tillfällig torghandel slopas även år 2021 och framåt.

Kommunen erbjuder sig att ta över arbetsförmedlingsuppdraget

Arbetsförmedlingens uppdrag har förändrats och många kontor, däribland kontoret i Fagersta, har avvecklats. Kommunen anser att Arbetsförmedlingens nya organisation inte fullt ut klarar att tillhandahålla det stöd och den service som många av våra arbetssökande behöver och efterfrågar. Fagersta kommun vill ta ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor och erbjuder sig därför att, mot ersättning, överta och genomföra Arbetsförmedlingens uppdrag lokalt i Fagersta.

Kommunen bidrar med 60 000 kronor till projekt för motorburen ungdom

Fagersta Motorklubb har sökt 60 000 kronor i bidrag till ett projekt för motorburen ungdom. Syftet med projektet är att tillvarata ungas motorintresse och att utveckla kommunikationen med motorburen ungdom. Projektet är en samverkan mellan polisen, Fagersta kommun och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV). Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar ansökan.

Ökad lokal närvaro i hantering av miljö- och byggfrågor

Fagersta kommun får allt fler klagomål och synpunkter i plan- och byggfrågor, från såväl privatpersoner och företagare som kommunens egna tjänstepersoner och vill också se en starkare lokal förankring av miljö- och byggnadsverksamheten. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd föreslås därför få i uppdrag att ta fram en plan för att stärka miljö- och byggnadsverksamhetens lokala förankring, inklusive närvaro på plats i enlighet med tidigare beslut.

Fagerstalinjen får ny sträckning från och med sommartidtabellen

Förändringen innebär att Fagerstalinjen trafikerar Ringvägen övre och Kyrkvägen mellan cirka klockan 9.00 och 15.00 vardagar samt alla turer på lördagar. Hållplatsen ”Ringvägen nedre” kommer inte att återinföras. Denna hållplats har haft få påstigande, och det är också problem för bussen att stanna där vintertid. Sommartidtabellen gäller från och med den 14 juni 2021.