Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

En inblick i vårt hälso-och sjukvårdsteams vardag

2021-04-07

Hälso- och sjukvårdsteamet i Fagersta består av både legitimerad personal och undersköterskor. I teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, distriktssköterska, rehabassistent och undersköterska. Teamet arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Patienten sätts i centrum och är delaktig i sin egen vård.

Man hos sjukgymnast

Sjuksköterskorna

agen för sjuksköterskor börjar med rapport från nattpersonalen. Därefter följer ett morgonmöte via teams. Sjuksköterskorna är uppdelade i olika ”team” beroende på vart de är omvårdnadsansvariga sjuksköterskor. De arbetar i teamet och täcker för varandra.

Efter morgonmötet börjar dagens arbete. Dagens arbete består av flertalet kontakter där sjuksköterskan är spindeln i nätet och patienten är i centrum. Allt för att skapa delaktighet hos patienten. Kvällen kommer på eftermiddagen och tar över och har jourverksamhet för hela Fagersta kommun.

Nattetid så täcker sjuksköterskorna både Fagersta och Norberg. Detta är ett projekt som startade för ett år sedan som har gett goda resultat gällande arbetsmiljön. Sjuksköterskorna är två stycken så gott som alla pass nattetid och täcker för varandra vid semester eller sjukfrånvaro.

Rehab

Rehab arbetar icke helgfria vardagar. På morgonen slår de igång sina datorer och läser igenom inkomna ärenden i Regionens journalsystem cosmic link. Därefter startas morgonmöte upp med bland annat biståndshandläggare gällande de patienter som är i behov av rehabilitering.

Mellan halv nio och nio är det morgonmöte där dagen struktureras och gås igenom. Dagen består sedan av hembesök både för och eftermiddag, samt teamträffar för att gå igenom patienterna.

Vad vi gör skiljer sig en hel del mellan våra tjänster, men kort sagt kan man säga följande:

Rehabassistent

Utför arbetsuppgifter på delegering av legitimerad personal till exempel att prova ut rullstol, toalettförhöjning, håller utbildningar. Följer upp hjälpmedel. I vissa fall får jag i uppdrag av fysioterapeut att genomföra specialträningar hos patient. Specialträning kan innebära balansträning, avancerad träning som legitimerad inte kan delegera till baspersonal.

Arbetsterapeut

Hjälpmedelsförskrivning, handträning, förflyttningsbedömning, ADL-bedömningar, positionering, handledning och utbildning av personal.

Fysioterapeut

Hjälpmedelsförskrivning förflyttningshjälpmedel, träning, förflyttningsbedömning, handledning och utbildning av personal.