Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Tygghetsöverenskommelse

2021-04-30

Ica Supermarket Fontänen samt Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun och Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen.

ICA-handlarna står framför frukt och grönsaker i en butik.

Stefan Barklund och Håkan Lundman, ICA-handlarna.

Vi som har samlats kring denna överenskommelse vill tillsammans göra skillnad för att skapa en ännu tryggare miljö i och runt ICA-butikerna i Fagersta, för anställda och kunder. Samverkan för trygghet fastnar ofta på en strategisk, övergripande och abstrakt nivå. Vi vill ha verkstad och handling och därför känns det viktigt att fokusera på konkreta åtgärder för ökad trygghet inom ramen för en så kallad trygghetsöverenskommelse, där vi enats om ett antal aktiviteter som vi kommer att genomföra.

- Vi ser det som en vidareutveckling av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kommunen bedriver. Det är ett samarbete mellan olika delar av samhället som formas med utgångspunkt i det gemensammas bästa, även om vi kommer in med olika infallsvinklar och perspektiv så landar det i en samsyn på hur vi tar oss an det. Vi ser förstås gärna att fler dagligvaruhandlare ansluter till detta, säger Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande

- Vi har tagit initiativ till denna trygghetsöverrenskommelse för att vi vill stärka tryggheten för våra kunder och anställda såväl inne i butiken som området utanför. Brott och otrygghet i och runt butiksmiljön är tyvärr ett återkommande problem vi som handlare har att hantera. Det vill vi motverka så att det alltid ska kännas tryggt att vistas i och omkring våra butiker, säger Stefan Barklund och Håkan Lundman, handlare på ICA Supermarket Fontänen och ICA Supermarket Fagersta.

I ett första steg lägger vi fokus på att etablera och bygga snabba kontaktvägar, utbyte av aktuella lägesbilder samt delade kunskaper kring eventuella insatser som krävs. Om vi tillsammans kan identifiera och förstå en lägesbild så finns det bättre förutsättningar att med hjälp av varandras resurser, roller och uppdrag lösa problemen som uppstår. Det är det första steget till att öka tryggheten i och området kring butikerna och det tar vi nu.

- Vi ser flera fördelar med denna överenskommelse. Västanfors-Västervåla vill givetvis vara med och bidra till ett tryggare samhälle, men ser även stora fördelar i att via snabba och upparbetade kontaktvägar få en inbklick i vad våra elever gör på sin lediga tid/sina raster. VI ser även fram meot att bjuda in ICA-handlarna till skolan för att informera och inspirera, säger Ana-Maria Cuturic, Västanfors-Västervåla församling.

- Vi från polisen uppskattar verkligen inititativ till samverkan, och allra helst när de som vill samverka själva fråga vad de kan bidra med. Nu krokar vi arm och arbetar tillsammans för en ökad upplevd trygghet. Vi kommer även att inkludera andra handlare i Fagersta, säger Petronella Hjertqvist, kommunpolis.

Ana-Maria Cuturic framför en tegelvägg.

Ana-Maria Cuturic, Västanfors-Västervåla församling

Tre kvinnliga poliser utomhus.

Anna Larsson, områdespolis, Lina Lunneborg, tillförordnad lokalpolisområdeschef Norra Västmanland och Petronella Hjertqvist, kommunpolis.

Marino Wallsten och Krolina Berglund utomhus

Kommunalråd Marino Wallsten och kommunchef Karolina Berglund, Fagersta kommun