Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige sammanträder

2021-06-07

Måndagen den 14 juni klockan 18.00 på Lindgården, lokal Hjortronmyren. Sammanträdet webbsänds även på fagersta.se

En traditionell illustrerad våg. Balanserad med samma vikt på båda sidor.

Under sammanträdet behandlas bland annat:

  • Fråga om bildande av kooperativ hyresrättsförening i Fagersta
  • Regional samordning av elevhälsans medicinska insats
  • Jämlikhetsstrategi för Fagersta kommun
  • Riktlinjer för markanvisningar

Med hänsyn till rådande smittspridning av covid-19 ombeds allmänheten att i möjligaste mån följa sammanträdet via webbsändningen.

Sammanträdet kommer att webbsändas via kommunens hemsida fagersta.se. Där finns också föredragningslistan och handlingarna.

Webbsändning

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!

Åsa-Märta Sjöström
O
rdförande