Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige sammanträder

2021-10-11

Måndagen den 18 oktober klockan 18.00 på Lindgården, lokal Hjortronmyren. Sammanträdet webbsänds även på fagersta.se

Ordförandeklubba i trä på ett bord.

Under sammanträdet behandlas bland annat:

  • Delårsrapport Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
  • Kommunalt partistöd år 2022
  • Sammanträdesplan år 2022

Med hänsyn till rådande pandemi ombeds allmänheten att i möjligaste mån följa sammanträdet via webbsändningen.

Sammanträdet kommer att webbsändas via kommunens hemsida fagersta.se. Där finns också föredragningslistan och handlingarna.

Webbsändning

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!

Åsa-Märta Sjöström
O
rdförande