Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Tack till alla som deltagit i våra trygghetsvandringar!

2021-11-30

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som deltagit i de trygghetsvandringar som genomförts under hösten.

Blommor och tackkort

Vi har haft flera givande diskussioner och fått in många bra synpunkter.
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har tagit fram en plan för åtgärder av de ärenden som inkommit genom våra trygghetsvandringar och som nu hanteras.

Trygghetsenkät

Kommunen släppte igår sin trygghetsenkät som vi gärna vill att du är med och svarar på. Utöver detta så har även en enkätundersökning genomförts på Risbroskolan som handlar om hur unga upplever trygghet på nätet. En sammanställning av svaren i de olika enkätundersökningarna kommer i början av nästa år.

Trygghetsenkät