Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Lokalt företagsklimat - Vi vill veta!

2022-01-11

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Forskare i kontorsmiljö

Hur många företag i varje kommun som får enkäten beror på två saker: Hur många invånare kommunen har och hur många företag eller arbetsställen som är registrerade i kommunen. I Fagersta skickas 200 enkäter ut och vi vill gärna veta vad ni tycker!

Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp är: Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Det är den definition som frågorna i enkätundersökningen baserats på. Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna i varje kommun som kan svara på.

Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Resultatet används som diskussionsunderlag i kontakt med lokala politiker och tjänstemän. Många kommuner använder också resultaten från undersökningen för att se hur den egna verksamheten kan förändras för att bättre passa företagarnas önskemål.

Frågor och svar om undersökningen

För mer information om företagsklimat, exempel på hur olika kommuner arbetat med sitt företagsklimat eller rapporter och artiklar som handlar om företagsklimatnära frågor

Svenskt näringsliv

Om du har frågor som rör Fagersta kommun, vänd dig till Tobias Back, näringslivsansvarig
0223-440 83
tobias.back@fagersta.se