Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

För att förhindra ytterligare smittspridning i samhället, så har vi en mycket viktig vädjan till dig som anhörig till en närstående inom äldreomsorgen

2022-01-12

Covid-19-smittan skenar i Västmanland och det är vårt gemensamma ansvar att förhindra smittspridningen och värna om våra äldre. Med stöd av Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård, så vädjar vi till anhöriga att fortsätta följa våra besöksrekommendationer.

Ãldre kvinna i uppehållsrum på Äldreboende Äldre kvinna (100 Ã¥r) i uppehÃ¥llsrum pÃ¥ äldreboende Äldre kvinna (100 Ã¥r) i uppehÃ¥llsrum pÃ¥ äldreboende

Denna information skickas även ut via brev till en anhörig per kund, därför är det av allra största vikt att du som mottar brevet med information delger det till övriga familjemedlemmar, släktingar och andra besökare till din närstående.

För att undvika smittspridning är det viktigt att du inte besöker våra boenden om du känner dig det minsta sjuk eller om du har träffat en covid-19 smittad person de senaste 14 dagarna. Får du som besökare besked om att covid-19-smitta kan ha funnits med vid besöket ber vi dig att kontakta avdelningen direkt. Kan smitta ha funnits med vid ditt besök kommer din närstående att ingå i en smittspårning, isoleras sin lägenhet/rum och provtas enligt rutin. Under tiden för smittspårning så avråder vi starkt till besök med undantag för särskilda omständigheter som då beslutas av enhetschef i samråd med sjuksköterska.

Vid konstaterad covid-19 smitta

Om det skulle bli en konstaterad smitta i verksamheten stänger vi tillfälligt för besök och går ut med en stark vädjan om att ej genomföra besök i berörd verksamhet under tiden som smittspårning pågår. Detta för att förhindra ytterligare smittspridning.

Med anledning av fortsatt försiktighet för både boende och personal så vädjar vi till besökare att mycket noggrant följa nedanstående punkter.

• Kom max två personer per besök
• Ha god handhygien innan besöket
• Använd munskydd eller visir under hela besöket
• Håll avstånd till andra boende och personal
• Vi ber att du som besökare inte uppehåller dig i våra gemensamhetsutrymmen mer än till och från lägenhet/rum.

Observera att besöksrekommendationerna gäller även om du är vaccinerad!

Handsprit, munskydd och visir finns tillgängligt innanför entrédörrarna.

Besök på Malmen, Solliden, Nybo, korttidsenhet avdelning Bryggan och Visiten

Om du vill göra ett besök vänligen kontakta personalen via telefon på den avdelning som du ska besöka. Är det många besökare i verksamheten så vädjar vi till dig att komma vid en senare tidpunkt och vi önskar att besök sker mellan klockan 13.00-17.00. Vid besöket möter personal upp dig i entrén.

Besök på Stolpvreten

Besökare på Stolpvreten behöver ej kontakta personal inför besöket.

Personalen arbetare efter basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning enligt rutin från Region Västmanlands smittskyddsenhet.

Tillsammans minskar vi smittspridningen!