Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Det går år fel håll, igen!

2022-06-22

Återigen så sker en ökad smittspridning av covid-19 i samhället och så också i Fagersta.

Äldre kvinna (100 år) i uppehållsrum på äldreboende Äldre kvinna (100 Ã¥r) i uppehÃ¥llsrum pÃ¥ äldreboende Äldre kvinna (100 år) i uppehållsrum på äldreboende

- Efter en lång period av låg nivå på smittspridningen konstateras nu fler fall. Det gäller både slutenvården men också inom äldreomsorg och hemtjänst. Såväl personal som brukare/kunder är sjuka.

Sannolikt är det omikronvarianten BA.5 som ligger bakom ökningen. Den verkar vara ytterligare något mer smittsam än tidigare varianter, men ger lindrigare sjukdom.

Det är viktigt att ha covid-19 i åtanke vid luftvägssymtom. Covid-19 är den mest sannolika orsaken till luftvägssymtom just nu eftersom andra virus inte sprids i så stor omfattning för tillfället, skriver smittskyddsläkaren Daniel Heimer.

Tänk på detta innan du besöker våra verksamheter

  • Kom inte på besök om du eller någon i din närhet har förkylningssymtom
  • Vi vädjar till besökare att alltid ha god handhygien inför besöket, handsprit finns tillgänglig i verksamheten
  • Vill du använda munskydd under ditt besök så finns det tillgängligt i verksamheten
  • Besökare som får besked om att covid-19 smitta kan ha funnits med vid besök ombeds att direkt kontakta avdelningen för att förhindra smittspridning

Vid konstaterad smitta

Om det skulle bli en konstaterad smitta i verksamheten vädjar vi starkt att avstå besök under tiden som smittspårning pågår i verksamheten med anledning av att förhindra fortsatt smittspridning.

Våra medarbetare arbetar efter basala hygienrutiner och följer rekommendationer från smittskyddsenheten